26Sau/16

Kviečiame sudalyvauti!

Telšiams tapus Lietuvos kultūros sostine 2016, Žemaitijos turizmo informacijos centras visą savaitę savo facebook paskyroje vykdys konkursus, kurių metu bus galima laimėti įvairių prizų, kviečiame mielai sudalyvauti!

21Sau/16

Telšiai – 2016-ųjų Lietuvos kultūros sostinė

2016-ųjų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne ta­pę sep­ty­nių kal­vų mies­tu va­di­na­mi Tel­šiai ža­da ge­rą pus­šim­tį iš­skir­ti­nių kul­tū­ri­nių ren­gi­nių. Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės var­dą Že­mai­ti­jos sos­ti­nė Tel­šiai pel­nė par­en­gu­si kul­tū­ri­nių ren­gi­nių cik­lą, pa­va­din­tą „Ant sep­ty­nių kal­vųPlačiau…